Zasady i warunki

Informacje o firmie:

VAL skupina, d.o.o.

Šmartinska 152

1000 Ljubljana

Slovenia

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze sądowym sądu rejonowego w Lublanie od dnia 20.1.2012, SRG wpis 2012/3229.

IBAN SI56 0430 2000 1927 859

VAT: SI22490388

Skargi i spory

Firma VAL skupina d.o.o. szanuje obowiązujące prawodawstwo w zakresie ochrony konsumentów. Firma VAL skupina d.o.o. nieustannie dąży do wypełnienia obowiązku stworzenia skutecznego systemu zarządzania skargami oraz posiadania osoby kontaktowej, z którą kupujący może skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu w przypadku jakichkolwiek problemów. Wszelkie reklamacje można składać telefonicznie lub pisemnie na nasz adres e-mail: info@gizzmo.pl. Firma potwierdzi otrzymanie skargi w ciągu trzech dni roboczych i poinformuje kupującego, ile czasu zajmie jej przetworzenie. Kupujący będzie na bieżąco informowany o statusie skargi podczas całej procedury.

Firma VAL skupina d.o.o. zawsze stara się rozwiązywać wszelkie spory za obopólną zgodą.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

Zgodnie z normami prawnymi nie uznajemy żadnego pozasądowego rozstrzygającego spór konsumencki jako właściwego organu do rozstrzygania sporów konsumenckich, który mógłby zostać uruchomiony przez tego ostatniego. Firma VAL skupina d.o.o., która jest dostawcą towarów i usług, prowadzi zakupy online w Unii Europejskiej, w której podaje elektroniczny link prowadzący do platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR). Platforma konsumencka jest dostępna pod poniższym linkiem TUTAJ.

Powyższe opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22 / WE.

Pliki cookie i reklama

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej i nie powodują w żaden sposób uszkodzenia sprzętu i / lub oprogramowania. Ich przechowywanie jest kontrolowane przez przeglądarkę, której używasz - użytkownik może w każdej chwili włączyć lub wyłączyć używanie plików cookie.

Pliki cookie nie są szkodliwe i zawsze są ograniczone czasowo.

Używanie plików cookie w Unii Europejskiej reguluje dyrektywa 2002/58 / WE (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej.

Strona internetowa www.gizzmo.pl wykorzystuje pliki cookie do prowadzenia witryny, ale nie przechowuje żadnych danych osobowych. Śledzą one aktywność użytkowników, aby zapewnić lepszą obsługę. Korzystając z witryny, użytkownik akceptuje korzystanie z plików cookie.

Dlaczego pliki cookie są potrzebne?

Są one fundamentalne, aby zapewnić przyjazne dla użytkownika korzystanie z Internetu. Korzystając z plików cookie, interakcja między użytkownikiem online a witryną jest znacznie łatwiejsza i szybsza. Z ich pomocą strona internetowa przechowuje indywidualne preferencje użytkownika, a tym samym pomaga zaoszczędzić czas, podczas gdy nawigacja po stronie staje się bardziej wydajna i przyjazna dla użytkownika.

Za każdym razem, gdy nowy użytkownik odwiedza witrynę, sklep internetowy przekazuje mu plik cookie identyfikujący w celu monitorowania koszyka i zapewnienia identyfikowalności - dane są przechowywane w pamięci serwera tylko podczas wizyty i są usuwane po jednej godzinie bezczynności. Firma może przechowywać na komputerze użytkownika jakiś stały plik cookie, taki jak numer identyfikacyjny zapisany w kodzie. To pozwala firmie rozpoznać użytkownika przy kolejnej wizycie i przechowywać recenzje użytkowników, dzięki czemu wie, jakie produkty już sprawdził. To samo dotyczy zewnętrznych plików cookie Google Analytics, które pomagają witrynie analizować wizyty online. Firma może wykorzystywać takie dane anonimowo w celu generowania analizy statystycznej. Aby zapewnić bezpieczeństwo w Internecie, firma zbiera również adresy IP, z których użytkownicy uzyskują dostęp do sklepu internetowego.

Włączanie cookies

Ty decydujesz, czy chcesz przechowywać pliki cookie na swoim urządzeniu. Ustawienia można edytować w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach plików cookie w przeglądarce, spójrz na następujące linki:

- Chrome
- Firefox
- Opera
- Internet Explorer 9
- Internet Explorer 7 w 8
- Safari

Jeśli edytujesz lub usuniesz plik cookie przeglądarki, zmienisz lub zaktualizujesz przeglądarkę internetową lub swoje urządzenie, może być konieczne ponowne włączenie plików cookie przy następnej wizycie na stronie. Kroki dotyczące usuwania i edycji plików cookie różnią się w zależności od przeglądarki. Jeśli potrzebujesz pomocy w procesie, sprawdź sekcję pomocy użytkownika przeglądarki, której używasz. Śledzenie Google Analytics można również wyłączyć za pomocą poniższego linku.

Pliki cookie używane na tej stronie

Ochrona danych osobowych

Warunki ogólne

Firma ponosi odpowiedzialność za ochronę danych osobowych i ochronę prywatności swoich użytkowników sklepów internetowych. Wszelkie zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług firmy. Firma szanuje poufność danych osobowych i prywatność swoich użytkowników sklepów internetowych i jest w pełni zaangażowana w ochronę ich przed jakimikolwiek naruszeniami lub nadużyciami. Jest to jeden z głównych priorytetów firmy w zakresie ochrony danych osobowych użytkownika, ponieważ uznajemy poufny charakter takich danych.

W niektórych przypadkach konieczne jest przekazanie danych osobowych firmie, tak aby przetwórca jako dostawca był w stanie wypełnić swoje zobowiązania umowne wobec użytkownika. Wszelkie gromadzone dane osobowe są trwale chronione przez usługodawcę zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych - GDPR.

Korzystanie z danych osobowych

W celu realizacji oferowanych usług firma zbiera, zarządza, przetwarza i przechowuje następujące dane użytkownika:

- imię i nazwisko
- adresy dostawy
- nazwa firmy lub podmiotu prawnego (jeśli użytkownik jest osobą prawną)
- numer podatkowy (jeśli użytkownik jest osobą prawną)
- adres e-mail (nazwa użytkownika)
- kodowane hasło
- telefoniczny numer kontaktowy
- kraj zamieszkania
- inne dane wprowadzone do formularzy online przez użytkownika
- inne dane dodawane w profilu przez użytkownika

Ciesz się dodatkowymi opcjami:


Priorytet: po przejściu do koszyka, możesz zaznaczyć opcję “omiń kolejkę”, co sprawi, że Twoje zamówienie będzie dla nas priorytetem. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w tym samym, lub kolejnym dniu roboczym. Koszt zamówienia troszeczkę wzrośnie, ale za 7.99 PLN możesz przeskoczyć długą kolejkę i otrzymać swoje zamówienie znacznie szybciej.

Jeśli z jakiegoś powodu zamówienie nie zostanie zrealizowane i wysłane w oczekiwanym terminie, powiadomimy Cię telefonicznie lub e-mailem. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, Wave Group d.o.o. zwróci 100% płatności za priorytetowe przetwarzanie, które nie miało miejsca. Usługa ta NIE OZNACZA, że ​​Twoje zamówienie zostanie dostarczone tego samego lub następnego dnia. Zostanie ono przetworzone i wysłane w ciągu następnych 48 godzin, przeskakując przed zamówienia innych osób bez priorytetowego przetwarzania.

2-letnia gwarancja PhotoWarranty™ - 2 lata bez zmartwień: Wybierz opcję przedłużonej gwarancji i ciesz się pełną 2-letnią gwarancją. To aż 730 beztroskich dni za zaledwie 29.99 PLN. W ciągu 2 lat od zakupu bezpłatnie wymienimy wadliwie działający produkt, bez kosztów wysyłki - nawet jeśli pierwotna gwarancja producenta już wygasła. Po prostu prześlij nam zdjęcie lub film ukazujący wadliwe działanie na info@gizzmo.pl i ciesz się bezproblemową wymianą.


Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i terminowość danych wprowadzonych przez użytkowników.

Dostawca nie wysyła danych do stron trzecich, z wyjątkiem kontrahentów, z którymi firma zawarła umowę w sprawie ochrony danych i którzy są umownie zobowiązani do ochrony danych osobowych zgodnie z tymi samymi standardami, co dostawca.

Dostawca gromadzi dane osobowe za zgodą osób fizycznych. Zezwolenia są przechowywane razem z treścią formularza, w którym zostały uzyskane.

Dane osobowe przechowywane w Republice Słowenii nigdy nie są przekazywane do innego kraju.

Wdrażanie Polityki prywatności

Ochrona danych osobowych firmy regulowana jest przez Regulamin ochrony danych osobowych.

Wszystkie osoby fizyczne lub pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin i mogą uzyskać dostęp do danych osobowych i innych danych użytkowników, są świadomi przepisów wspomnianych rozporządzeń i są zobowiązani do przestrzegania tych przepisów dotyczących poufności i ochrony danych osobowych użytkowników online. Obowiązek ochrony danych osobowych nie jest ograniczony czasowo, nawet gdy pracownik przestaje pracować dla firmy.

Zarejestrowani użytkownicy mogą w każdej chwili zaprzestać korzystania z witryny i poprosić o anulowanie rejestracji za pomocą pisemnego oświadczenia. Przed żądaniem anulowania, użytkownik musi uregulować wszelkie pozostałe zobowiązania wobec firmy. Firma nadal będzie chronić dane osobowe i poufność użytkownika w oparciu o politykę prywatności, nawet w przypadku anulowania rejestracji.

Ochrona przed dziećmi

Komunikaty reklamowe będą wyraźnie widoczne (w zależności od wieku) i wyraźnie oddzielone od gier i konkursów. Wszelkie komunikaty przeznaczone dla dzieci będą odpowiednie dla ich wieku i nie będą wykorzystywać zaufania dzieci lub braku ich doświadczenia i poczucia lojalności. Usługodawca nie może przyjmować zamówień od osób, które są uważane za osoby małoletnie bez uprzedniej zgody rodzica lub opiekuna.

Bez wyraźnej zgody rodzica lub opiekuna, dostawca nie może przyjąć i przechowywać żadnych danych osobowych dziecka. Dostawca nie może również przekazywać danych dzieci stronom trzecim. Dostawca nie może oferować bezpłatnego dostępu do produktów i usług, które mogą być szkodliwe dla dzieci.

Prawo do informacji i usuwania

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat wykorzystywanych przez nas danych osobowych, a także do żądania zażądania usunięcia takich danych. Jeśli masz pytania dotyczące usuwania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych, prosimy o kontakt: info@gizzmo.pl lub wyślij nam wiadomość e-mail.

Powiadomienia o statusie zamówienia: Zastrzegamy sobie prawo do powiadomienia Cię o tym przy użyciu numeru telefonu podanego w momencie zamówienia, aby poinformować Cię, kiedy Twoje zamówienie zostało wysłane. Jeśli nie przyjmiesz zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do nawiązania połączenia z tym numerem telefonu, aby przypomnieć Ci o przyjęciu zamówienia.

Powiadomienia: po zarejestrowaniu się w powiadomieniach Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail zostaną wykorzystane w celach promocyjnych za Twoją zgodą - do momentu anulowania subskrypcji biuletynu. Zapiszesz się w biuletynie tylko wtedy, gdy zaznaczysz pole, które umożliwia Ci zapisanie się po złożeniu zamówienia.

Zawsze możesz anulować subskrypcję biuletynu wysyłając wiadomość e-mail na adres info@gizzmo.pl lub klikając link »Zrezygnuj z subskrypcji tutaj«, który można znaleźć na dole promocyjnych wiadomości e-mail.

Aby anulować subskrypcję promocyjnych wiadomości tekstowych, odpowiedz na wiadomość, wpisując słowa kluczowe "Anuluj subskrypcję". Twój numer zostanie usunięty z naszej bazy danych.

Każda osoba, której dane przechowujemy, zapisuje proces reklamy, ma następujące prawa:

● Prawo do usunięcia - jeśli dana osoba nie chce, aby firma przetwarzała swoje dane, a przechowywanie takich danych nie ma żadnych prawnie wiążących powodów, dana osoba może zażądać ich usunięcia.
● Prawo do informacji, jak długo przechowywane są dane
● Prawo do zażądania zmiany, usunięcia lub wniesienia odwołania
● Prawo do przenoszenia danych - osoba może poprosić o przeglądanie danych osobowych przechowywanych na ich temat - w uporządkowany, powszechnie używany i czytelny sposób.
● Prawo do środków prawnych i sankcji - Osoba fizyczna ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, a także prawo do odwołania się od decyzji organu nadzorczego. Ma również prawo do odszkodowania w przypadku braku reakcji tego organu.
● Prawo do niepodlegania środkom opartym wyłącznie na prawie do wycofania zgody - Osoba fizyczna może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Procedura wykonywania praw

Zdaję sobie sprawę, że wszystkie powyższe wymagania dotyczące korzystania z praw w związku z danymi osobowymi można rozwiązać, pisząc do kierownika na następujący adres e-mail info@gizzmo.pl.

Zdaję sobie sprawę, że zarządzający może zażądać dodatkowych informacji, aby zapewnić wiarygodną identyfikację, nawet w przypadku korzystania z praw do danych osobowych - może jedynie odmówić podjęcia działań, jeśli udowodni, że nie można mnie wiarygodnie zidentyfikować.

Zdaję sobie sprawę, że w przypadku skorzystania z praw dotyczących danych osobowych wymienionych powyżej, menedżer musi podjąć działania i musi odpowiedzieć bez zwłoki, nie dłużej niż jeden miesiąc po otrzymaniu wniosku.

Firma przechowuje dane osobowe do czasu anulowania zgody na przechowywanie i przetwarzanie tych danych osobowych. Użytkownik może również anulować prośbę o otrzymywanie wiadomości e-mail (można to zrobić, pisząc do dostawcy na następujący adres e-mail info@gizzmo.pl) lub zażądać od firmy usunięcia danych osobowych na stałe i usunięcia profilu użytkownika na lista dostawców.

Dodatkowo

Firma przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązanych do ochrony danych osobowych użytkowników swojego sklepu internetowego. W żadnym wypadku firma nie przekazuje danych osobowych użytkownika stronom trzecim ani nie umożliwia osobie trzeciej uzyskanie dostępu do takich informacji i innych danych użytkownika bez uprzedniej zgody tego użytkownika, chyba że władze państwowe tego zażądają, jeżeli taki obowiązek jest określony w prawo lub w dobrej wierze, aby pomóc w postępowaniu sądowym lub innym organom państwowym oraz w ochronie i uzasadnionych interesach spółki.

Wszelkie dane osobowe podane przez użytkownika podczas rejestracji w sklepie internetowym lub podczas dokonywania zakupu, w tym treści zamówienia, będą chronione zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Firma nie będzie wykorzystywać takich danych, aby w jakikolwiek sposób wyrządzić szkodę użytkownikowi. Informacje te nie będą wykorzystywane do wysyłania promocyjnych wiadomości e-mail lub innych materiałów promocyjnych, chyba że zostanie to poproszone przez samego użytkownika - za uprzednią zgodą. Firma może wykorzystać dane w anonimowej formie do wygenerowania analizy statystycznej. Poufność danych osobowych i innych użytkowników nie zostanie naruszona w żadnej formie.

Firma będzie przechowywać dane osobowe w bazie danych osobowych, o ile jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zebrano dane osobowe.

Firma przekaże niezbędne informacje tylko kurierowi dostarczającemu zakupione przedmioty (informacje o odbiorcy i adresie dostawy). Firma skontaktuje się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli jest to konieczne do dokonania zakupu online i za pośrednictwem numeru kontaktowego, ale tylko w przypadku problemów z zakupem.

Oferta artykułów

Produkty na Gizzmo.pl są często aktualizowane. Jeśli dany produkt nie jest dostępny w magazynie, jest to wyraźnie zaznaczone.

Metody płatności

Dostawca oferuje następujące metody płatności:

- Płatność przy odbiorze: płacisz, gdy towar zostanie Ci dostarczony. Koszty przesyłki wynoszą 16,90

- Płatność kartą kredytową lub debetową oraz przez PayPal. Koszty wysyłki to 14,90 zł.

W przypadku zamówień powyżej 170 zł (z VAT) koszt wysyłki jest BEZPŁATNY dla klienta.

Uwaga: niniejsze warunki i stawki opłat dotyczą tylko dostawy na terytorium Polski.

Umowa zakupu jest przechowywana w formie elektronicznej na serwerze dostawcy, klient automatycznie otrzymuje fakturę na adres e-mail po potwierdzeniu zakupu.

Ceny

Wszystkie ceny zawierająpodatku VAT. Ceny obowiązują zgodnie z wyżej wymienionymi metodami płatności i zgodnie z warunkami. Umowa zakupu między Dostawcą a Klientem zostaje zamknięta, gdy Usługodawca potwierdzi zamówienie (Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia). Od tego momentu wszystkie ceny i inne warunki są stałe i ważne dla dostawcy i klienta. Wszystkie oferty specjalne są ważne do określonej daty lub do wyczerpania zapasów. Gizzmo.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania cen towarów i usług bez wcześniejszego ostrzegania użytkowników lub klientów.

Kody promocyjne

Od czasu do czasu wysyłamy kody promocyjne do naszych klientów, którzy subskrybują nasz biuletyn lub inne kanały komunikacji. Kody promocyjne oferują różne korzyści w postaci upominków i upustów. Każdy kod jest zawsze ograniczony czasowo i musi być użyty w ustalonym czasie, w przeciwnym razie jest nieważny. Kod promocyjny należy wpisać w określone pole w koszyku. Kody promocyjne nie mogą być gromadzone - można użyć tylko jednego kodu na zamówienie.

Odstąpienie od umowy

Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania produktów. Klient musi powiadomić sprzedawcę, bez konieczności podawania przyczyn decyzji pod adresem info@gizzmo.pl. Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru w ciągu 30 dni od otrzymania wypowiedzenia. Konsument odsyła towary do: Val Skupina d.o.o., Ljubljanska 8, 3000 Celje.

Po otrzymaniu produktów sprzedawca jest zobowiązany do zwrócenia nabywcy wartości zwróconego produktu. Zwrot zostanie dokonany w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o unieważnieniu umowy.

Zwrócona kwota to kwota, którą klient zapłacił za zakup zakupionego produktu / produktów (żadne koszty wysyłki nie mogą zostać zwrócone).

Produkty zakupione w zestawie można zwrócić tylko wtedy, gdy zestaw jest kompletny (zawiera wszystkie dostarczone produkty).

Nota prawna

Sklep internetowy Gizzmo.pl oraz wszystkie dane, obrazy produktów, grafika i elementy graficzne na tej stronie są chronione prawem autorskim i nie mogą być powielane ani wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody. Marka i logo Gizzmo.pl są własnością Val skupina d.o.o.