УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Информация за фирмата:

VAL skupina,d.o.o.

Šmartinska 152

1000 Ljubljana

Фирмата ерегистрирана в съдебния регистър на областния съд на Любляна към 20.01.2012г.,СРГ на вписване 2012/3229.

IBAN:HR4224840081107012093

ДДС номер:SI22490388

OIB (персоналенидентификационен номер): 68872654391

  1. Оплаквания и     спорове

ФирматаVAL skupina d.o.o. спазва настоящите регламенти за защита на клиента. ФирматаVAL skupina d.o.o. се задължава постоянно да изпълнява задължението си даустанови ефективна система за управление на оплакванията и да има лице законтакт, с който купувачът може да се свърже по имейл или по телефон в случайна някакви проблеми. Всякакви оплаквания могат да бъдат изпратени по телеофонили писмено на имейл адрес: info@gizzmo.hr. Фирмата ще потвърди получаването наоплакване в рамките на не повече от три работни дни и ще уведоми купувача колковреме ще отнеме то да се обработи. Купувачът ще бъде с актуализирана информацияза статуса на оплакването през цялата процедура.


Фирмата VAL skupina d.o.o. постоянно се ангажира да разреши всякакви спорове повзаимно съгласие.

Уреждане на клиентски спорове извън съда

Всъответствие със законовите норми, ние не разпознаваме изпълнител за урежданена клиентски спор извън съда като компетентен авторитет за решаване наклиентски спорове, които може да са предизвикани от  последния. Фирмата VAL skupina d.o.o., коятое доставчик на стоки и услуги, позволява онлайн пазаруване в Европейския Съюз,където е регистриран електронен линк, водещ до платформа за онлайн решаване наспорове (ОРС; ODR). Клиентската платформа е налична на следния линк ТУК.

Регламентъте базиран на Европейския регламент (EU) No.524/2013 на Европейския Парламент иСъвета относно онлайн решаване на спорове и поправен регламент (EC) No.2016/2004 и Директива 2009/22/EC.

  1. Бисквитки и     реклама

Бисквиткитеса малки текстови файлове, съхраняващи се на вашия компютър, щом веднъжпосетите нашия уебсайт и не вредят на вашия хардуер и/или софтуер по никакъвначин. Тяхното съхранение се контролира от браузъра, който използвате -потребителят може да активира и деактивира употребата на бисквитки по всяковреме.

Бисквиткитене са вредни и са винаги с лимитирано време.

Употребатана бисквитки в Европейския Съюз (ЕС) се регулира от  Директива 2002/58/ES (Директива заповерителност и електронни комуникации), отнасяща се до обработката на личниданни и защита на поверителността в сектор електронни комуникации.

Уебсайтът www.gizzmo.hrизползва бисквитки, за да работи уебсайтът, но не складира никакви лични данни. Те следят дейността на посетителя,за да гарантират по-добро изживяване на потребителя. С използването науебсайта, посетителят приема употребата на бисквитки.

Защо са нужни бисквитките?

Теса същественоважни, за да се гарантира ориентирано към потребителя онлайнизживяване. С употребата на бисквитки, взаимоотношенията между онлайнпотребител и уебсайта са много по-лесни и бързи. С тяхна помощ, уебсайтътсъхранява предпочитанията на индивида и опита и така помага да се спести време,докато навигацията в уебсайта става по-резултатна и ориентирана къмпотребителя.

Всекипът, когато нов потребител посети уебсайта, онлайн магазинът му даваидентификационна бисквитка, за да наблюдава кошницата за пазаруване и дагарантира проследимостта - данните се съхраняват в паметта на сървъра само повреме на визитата и се изтриват след един час бездействие. Фирмата може дасъхранява някоя постоянна бисквитка на компютъра на потребителя, катоидентификационния номер, който е записан в код. Това позволява на фирмата даразпознае потребителя при следващото посещение и да съхрани разгледаното отпотребителя, така че да знае какви предмети вече е разгледал. Същото се отнасяи до външните бисквитки на Google Analytics, което помага на уебсайта даанализира онлайн посещенията. На фирмата е позволено да използва такива даннианонимно, за да генерира статистическия анализ. За да гарантира онлайн безопасност,фирмата също събира IP адреси, от които потребителите влизат в онлайн магазина.

Активиране на бисквитки

Виерешавате дали искате да съхранявате бисквитки на своето устройство. Настройкитемогат да се редактират във вашите онлайн настройки за браузър.

Заповече информация относно настройки за бисквитки за вашия браузър, погледнетена следните линкове:

-         Chrome

-         Firefox

-         Opera

-         Internet Explorer 9

-         Internet Explorer 7 in 8

-         Safari

Акоредактирате или изтриете от браузъра си файл бисквитка, промените или обновитесвоя онлайн браузър на устройството си, може да ви е нужно да активиратебисквитките отново следващия път, когато посетите уебсайта. Стъпките заизтриване и редактиране на бисквитки се различават между браузърите. Ако иматенужда от някаква помощ с процеса, проверете потребителския помощен раздел набраузъра, който използвате. Проследяването по Google Analytics може да седеактивира и на следния линк.

Бисквитки, използвани на уебсайта

  1. Защита     на лични данни

Общи

Фирматапоема отговорността за защита на лични данни и защита на поверителността насвоите потребители в онлайн магазин. Всички събрани лични данни се използват единственоза да се извършват услугите на фирмата. Фирмата уважава конфиденциалността наличните данни и поверителността на своите потребители в онлайн магазина си и енапълно ангажирана да защити от нарушение или злоупотреба. Един от основнитеприоритети на фирмата е да защитава личните данни на потребителя, тъй като сменаясно с чувствителната природа на такива данни.

Вопределени случаи е съществено важно да се осигури лична информация на фирма,така че обработващият, като доставчик, да е способен да изпълни договорните сизадължения към потребителя. Всички събрани лични данни са постоянно защитенипри доставчика, съгласно Общия Регламент за Защита на Данните (General DataProtection Regulation) – GDPR.

Употреба на лична информация

Зада се извършват предлаганите услуги, фирмата събира, управлява, обработва исъхранява следните потребителски данни:

-         име и фамилия

-         адрес на доставка

-         име на фирма или легално юридическо лице (акопотребителят е легално юридическо лице)

     данъченномер (ако потребителят е легално юридическо лице)

-         имейл адрес (потребителско име)

-         кодирана парола

-         телефонен номер за връзка

-         страна на местоживеене

-         други данни, които се вписват в онлайнформулярите от потребителя

-         други данни, които се добавят в раздела на профилаот потребителя

Фирматане е отговорна за точността, цялостта и коректността на данните, вписани отпотребителите.

Доставчикът не изпраща данните дотрети лица, освен изпълнителите, с които фирмата има споразумение за защита наданните и които са договорно обвързани да защитават на личните данни със същитестандарти като доставчика.

Доставчикътсъбира личните данни със съгласието на индивидите. Съгласията се съхраняватзаедно със съдържанието на формуляра, с който те са придобити.

Личнитеданни, които се пазят в Република Словения, никога не се прехвърлят в другастрана.

Въвеждане на Политика на Поверителност

Защитатана лични данни от фирмата се регулират от Регламентите за защита на личнитеданни.

Всичкиредовни или почасови служители и са способни да имат достъп до лични или другиданни, са наясно с клаузите на гореспоменатите регламенти и са задължени даспазват тези клаузи за конфиденциалност и защита на лични данни на онлайнпотребителите. Задължението да се защитят лични данни не е с времеви лимит,дори когато служителят е спрял да работи за фирмата.

Регистриранитепотребители могат да спрат да използват уебсайта по всяко време и да поискат даанулират регистрацията си с писмено изявление. Преди искането за анулиранепотребителят трябва да уреди всякакви оставащи задължения към фирмата. Фирматавсе още ще защитава личните данни и поверителността на потребителя, базирайкисе на политиката за поверителност, дори в случай на анулиране на регистрацията.

Детска защита

Рекламнитесъобщения ще бъдат ясно видими (базирайки се на възраста) и ясно разделени от игрии състезания. Всяка комуникация, предназначена за деца, ще бъде подходяща завъзрастта им и няма да се възползва от доверието на децата или липсата им наопит и чувство за лоялност. Доставчикът не може да приема поръчки от индивиди,за които се мисли, че са малолетни, без да има преди това родителско илипопечителско съгласие.

Безясно родителско или попечителско съгласие, доставчикът не може да приеме исъхрани никакви лични данни на дете. Доставчикът също не може да препращаданните на детето до трети страни. Доставчикът не може да предложи свободендостъп до продукти и услуги, които могат да са вредни за деца.

Правото на информация и изтриване

Иматеправото да търсите информация за личните си данни, които използваме, както иправото да поискате изтриване на такива данни. Ако имате някакви въпросиотносно изтриването, обработката и използването на личните си данни, моля,свържете се с: moje.pravice@gizzmo.si или ни изпратете искане по пощата.

Известияза статута на поръчка: Ние си запазваме правото да ви известяваме, използвайкивашия телефонен номер, който е вписан в момента на поръчката, за да виинформираме, когато вашата поръчка е доставена. Ако не потвърдите поръчката,ние си запазваме правото да направим обаждане на заявения телефонен номер, зада ви напомним да потвърдите поръчката...

Известия:След като се запишете за известията, вашето име, телефонен номер и имейл адресще бъдат използвани за промоционални цели с ваше разрешение - докато не сеотпишете от бюлетина. Ще се запишете за бюлетина само ако отметнете полето,което ви позволява да се запишете при правене на поръчка.

Винагиможете да се отпишете от бюлетина, изпращайки имейл до info@gizzmo.hr или като кликнете на линка»Отпишете се тук« , който може да бъде открит на края на промоционалнитеимейли.

Зада се отпишете от промоционалните текстови съобщения отговорете на съобщение,вписвайки ключовата дума „Отпиши“. Вашият номер тогава ще бъде премахнат отнашата база данни.

Всекииндивид, чиито данни съхраняваме, запазваме и обработваме има следните права:

●       Правотона изтриване – ако индивидът не иска фирмата да обработва неговите даннивече и съхраняването на такива данни няма законово обвързващи причини,индивидът може да поиска изтриването им.

●       Правотода знае за колко дълго се съхраняват данните

●       Правотода поиска редактиране, изтриване или да подаде жалба

●       Правотоза пренасяне на данни - индивидът може да поиска да види личните данни,съхранявани за него - в структуриран, широко използван и четим вид.

●       Правотона законни средства и санкции – Индивидът има правото да подаде оплакванекъм надзорния орган, както и правото да апелира срещу решението на надзорнияорган. Има и правото за компенсация при случай на липса на реакция отгореспоменатото тяло.

●       Правото да не се подлага на мерките, които сабазирани чисто на Правото да оттеглисъгласие – Един индивид може да оттегли съгласието си за обработване налични си данни

Процедура за упражняване на права

Наясносъм, че всичките горепосочени изисквания относно упражняването на правата въввръзка с личните данни могат да бъдат адресирани писмено до управителя наследния имейл адрес moja.prava@gizzmo.hrhr.

Наясносъм, че управителят може да поиска допълнителна информация, за да гарантиранадеждно идентификация , дори и в упражняването на правата за лични данни -може само да откаже да предприеме действие, ако докаже, че не може да бъденадеждно идентифициран.

Наясносъм, че в случай на упражняване на правата за лични данни, изброени по-горе,управителят трябва да предприеме действие и трябва да отговори без забавяне, непо-дълго от месец след получаване на молбата.

Фирматасъхранява личните данни до отмяната на съгласието да се съхраняват и обработватгорепосочените лични данни. Потребителят може и да отмени молбата да получаваимейли (което може да се направи в писмен вид до доставчика на следния имейладрес moja.prava@gizzmo.hr) или да моли фирмата да изтрие личните му данни запостоянно и да изтрие профила на потребителя от списъка на доставчика.

Допълнение

Фирмата е в съответствие със регламентите, ръководещизащитата на лични данни, ангажирайки се да защитава личните данни напотребителите от своя онлайн магазин. При никакви обстоятелства фирмата няма да препраща личната информация напотребителя към трета страна или да позволи на трета страна да имадостъп до такава информация и други данни за потребителя без предварителнотосъгласи на горепосочения потребител, освен ако не е изискано от държавнитевласти, ако такова задължение е посочено в закона или на добра воля да сепомогне за процедиране в съда или други държавни власти и да се защитят илегитимират интересите на фирмата.

Всякаквилични данни, които потребителят осигурява, когато се регистрира за онлайнмагазина или когато прави покупка, включително съдържанието на поръчката, щебъдат защитени в съответствие с регламентите за защита на личните данни.Фирмата няма да използва такива данни, за да навреди на потребителя по някакъвначин. Информацията няма да бъде използвана да се разпращат промоционалниимейли или друг промоционален материал, освен ако не е изискано от самияпотребител - с предварително съгласие. Фирмата може да използва данните ванонимния формуляр, за да генерира статистически анализ. Конфиденциалността наличните и други потребителски данни няма да бъде нарушена под никаква форма.

Фирматаще съхранява личните данни в база данни, колкото е необходимо, за да постигнецелта, за която личните данни се събират.

Фирматаще дава необходимата информация само на куриера за доставка, който ще доставизакупените продукти (информация за получателя и адреса за доставка). Фирмата щесключи договор с потребителя чрез имейл, ако това е необходимо за онлайнпокупка и чрез договор с номер, но само в случай, че има проблеми с покупката.