VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Informácie o spoločnosti

Val Skupina d.o.o.
Šmartinska 152
1000 Ljubljana
Slovinsko

Spoločnosť je zapísaná do súdneho registra okresného súdu Ľubľany k 20. 1. 2012, SRG pod položkou 2012/3229.

DIČ: SI56 0430 2000 1927 859 (NKBM bank)
VAT: SI22490388
OIB: 68872654391
Riaditeľ: Žiga Kramperšek
e: info@gizzmo.sk

On-line obchod Gizzmo.sk (ďalej len "Gizzmo.sk" alebo "internetový obchod") prevádzkuje slovinská spoločnosť Val Skupina d.o.o. (ďalej len "poskytovateľ"). Všeobecné podmienky popisujú fungovanie Gizzmo.sk, užívateľské práva a obchodný vzťah medzi poskytovateľom a zákazníkom.

Sťažnosti a spory

Spoločnosť VAL group d.o.o rešpektuje súčasnú legislatívu o ochrane spotrebiteľa. Spoločnosť VAL group d.o.o vždy chce plniť svoju povinnosť vytvoriť efektívny systém vybavovania sťažností a mať osobu, ktorá môže kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky v prípade akýchkoľvek problémov. Akékoľvek sťažnosti môžete odoslať e-mailom alebo telefonicky. Akékoľvek sťažnosti je možné zaslať písomne na adresu: info@gizzmo.sk.

Spoločnosť potvrdí, že dostala sťažnosť najneskôr do troch pracovných dní a bude kupujúceho informovať, ako dlho to bude trvať, kým sa ním budú zaoberať. Kupujúci bude informvaný o stave sťažnosti počas celého konania.

Spoločnosť VAL group d. o. o. Sa vždy snaží riešiť všetky spory tou najlepšou vzájomnou dohodou.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

V súlade s právnymi normami neuznávame dodávateľovi mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov na riešenie spotrebiteľských sporov, ktoré tento súd vyvolal. Spoločnosť VAL group d.o.o, ktorá je poskytovateľom tovarov a služieb, umožňuje online nakupovanie v Európskej únii, kde uvádza elektronický odkaz vedúci k platforme pre online riešenie spotrebiteľských sporov (SRPS). Spotrebiteľská platforma je k dispozícii na nasledujúcom odkazu TU.

Nariadenie je založené na európskom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení sporov o spotrebiteľských sporoch online a o nariadení (ES) č. 2016/2004 a smernicou 2009/22 / ES.

Cookies a reklama

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa v počítači ukladajú po návšteve našej webovej lokality a žiadnym spôsobom nepoškodzujú váš hardvér a / alebo softvér. Ich ukladanie je riadené prehliadačom, ktorý používate - používateľ môže kedykoľvek povoliť a zakázať používanie súborov cookie.

Súbory cookie nie sú škodlivé a sú vždy časovo obmedzené.

Používanie cookies v Európskej únii (EU) je riadené Smernicou o ochrane osobných údajov a elektronickej komunikácie 2002/58 / ES, pričom článok o používaní cookies a iných podobných technológií bol zmenený a doplnený smernicou 136/2009.

Webová stránka www.gizzmo.sk používa cookies na spustenie webových stránok, ale neuchováva žiadne osobné údaje. Sledujú aktivitu návštevníkov, aby zabezpečili lepšiu používateľskú skúsenosť. Používaním webovej lokality návštevník akceptuje používanie cookies.

Prečo sú cookie potrebné?

Majú zásadný význam pre zabezpečenie užívateľsky príjemnej online skúsenosti. Použitím súborov cookie je interakcia medzi používateľom online a webovou stránkou oveľa jednoduchšia a rýchlejšia. Pomocou nich sa ukladajú preferencie a skúsenosti jednotlivých používateľov a tým sa ušetrí čas, zatiaľ čo prehliadanie webových stránok sa stáva efektívnejším a užívateľsky prívetivším.

Zakaždým, keď nový používateľ navštívi webové stránky, internetový obchod mu poskytne identifikačný súbor cookie na sledovanie nákupného košíka a zabezpečenie sledovateľnosti - údaje sa uložia do pamäte servera iba počas návštevy a po jednej hodine nečinnosti sa odstránia. Spoločnosť môže uložiť nejaký trvalý súbor cookie do počítača používateľa, napríklad identifikačné číslo, ktoré je uložené v kóde. To umožňuje spoločnosti rozpoznať používateľa pri ďalšej návšteve a uložiť recenzie používateľa, takže vie, aké položky už videl. To isté platí pre externé súbory cookie služby Google Analytics, ktoré pomáhajú webovému serveru analyzovať online návštevnosť. Spoločnosť môže tieto údaje anonymne použiť na generovanie štatistickej analýzy. Na zabezpečenie bezpečnosti na internete spoločnosť tiež zhromažďuje IP adresy, z ktorých používatelia pristupujú k internetovým obchodom.

Povolenie cookies

Vy rozhodujete, či chcete v zariadení ukladať súbory cookie. Nastavenia je možné upraviť vo vašom nastavení prehliadača online.
Ďalšie informácie o nastaveniach súborov cookie pre váš prehliadač nájdete v nasledujúcich odkazoch:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Internet Explorer 9
- Internet Explorer 7 v 8
- Safari
Ak upravujete alebo mažete cookie súbory prehliadača, zmeníte alebo aktualizujete svoj internetový prehliadač alebo vaše zariadenie, možno budete musieť pri najbližšej návšteve webových stránok znovu povoliť súbory cookie. Kroky na vymazanie a úpravu súborov cookie sa medzi jednotlivými prehliadačmi líšia. Ak potrebujete nejakú pomoc s procesom, prečítajte si sekciu pomocníka používateľa prehliadača, ktorý používate. Sledovanie služby Google Analytics môže byť zakázané aj na nasledujúcom odkazu.


Ochrana osobných údajov

Všeobecné

Spoločnosť preberá zodpovednosť za ochranu osobných údajov a ochranu súkromia svojich používateľov online obchodu. Všetky zhromaždené osobné údaje sa používajú čisto na vykonávanie služieb spoločnosti. Spoločnosť rešpektuje dôveryhodnosť osobných údajov a súkromie svojich používateľov internetových obchodov a preto ich maximálne chráni pred akýmkoľvek porušovaním, alebo zneužitím. Ochrana osobných údajov používateľa je oblasť, ktorej spoločnosť venuje osobitnú pozornosť, pretože si je vedomá citlivej povahy týchto údajov.

V niektorých prípadoch je nevyhnutné poskytnúť niektoré osobné údaje iným spoločnostiam, aby spracovali ako poskytovateľ svoje zmluvné povinnosti voči užívateľovi. Všetky zhromaždené osobné údaje sú s poskytovateľom natrvalo uložené a chránené podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov - GDPR.

Používanie osobných informácií
Na vykonávanie ponúkaných služieb spoločnosť zhromažďuje, spravuje, spracúva a ukladá tieto používateľské dáta:
- meno a priezvisko
- adresy dodania
- názov spoločnosti alebo právnickej osoby (ak je používateľ právnickou osobou)
- daňové číslo (ak je používateľ právnickou osobou)
- e-mailová adresa (používateľské meno)
- kódované heslo
- kontaktné telefónne číslo
- krajina trvalého bydliska
- a ďalšie údaje, ktoré používateľ zadá do on-line formulárov
- ďalšie údaje, ktoré používateľ pridáva v sekcii profilu

Využite špeciálneho zaobchádzania:

Priorita: pri dokončení vašej objednávky môžete zaškrtnúť pole „Preskočte frontu“ a vaša objednávka bude našou prioritou. Vašu objednávku spracujeme v rovnaký deň alebo najneskôr ten nasledujúci. Aj keď to stojí niečo navyše, tak za 1.99 € môžete preskočiť dlhú frontu a obdržať tak vašu objednávku rýchlejšie.

Ak sa z nejakého dôvodu nepodarí vašu objednávku spracovať a odoslať v rámci očakávanej lehoty, budeme vás informovať telefónom alebo e-mailom. Ak takáto situácia nastane, spoločnosť Wave Group d.o.o vám vráti 100 % vašej platby za preskočenie fronty, ktoré neprebehlo. Táto služba NEZNAMENÁ, že vaša objednávka bude doručená v rovnaký deň alebo ten nasledujúci. Bude spracovaná a odoslaná počas nasledujúcich 48 hodín, preskočíte tak frontu objednávok ostatných, ktorí túto službu nemajú zaplatenú.

2-ročná záruka PhotoWarranty™ - 2 roky bez starostí: Vyberte možnosť predĺženej záruky a využite plné 2-ročnej záruky. To je 730 bezstarostných dní len za 6.99 €. Do 2 rokov od zakúpenia nahradíme zadarmo váš nefunkčný produkt bez nákladov na dopravu - aj keď už pôvodná záruka výrobca vypršala. Stačí nám zaslať fotku alebo video s poruchou/problémom na info@gizzmo.sk a môžete využiť bezproblémové výmeny.


Spoločnosť nie je zodpovedná za presnosť, úplnosť a rýchlosť údajov zadaných používateľmi.

Poskytovateľ neposiela údaje tretím stranám s výnimkou dodávateľov, s ktorými má poskytovateľ uzavretú zmluvu o ochrane údajov a ktorí sú zmluvne viazaní na ochranu osobných údajov s rovnakými normami ako poskytovateľ.

Poskytovateľ zhromažďuje osobné údaje so súhlasom jednotlivcov. Súhlasy sa ukladajú spolu s obsahom formulára, s ktorým boli získané ...

Osobné údaje sa uchovávajú v Slovinskej republike a nikdy sa neprevedú do inej krajiny.

Vykonávanie zásad ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov spoločnosti je upravená Predpismi o Ochrane Osobných Údajov.

Všetci jednotlivci, ktorí sú zamestnaní na plnom, alebo čiastočnom pracovnom úväzku a majú prístup k osobným a iným užívateľským údajom, sú si vedomí ustanovení uvedených nariadení a sú povinní dodržiavať tieto ustanovenia o ochrane dôverných a osobných údajov používateľov internetového obchodu. Povinnosť chrániť osobné údaje nie je časovo obmedzená, aj keď osoba prestala pracovať pre spoločnosť.

Registrovaní používatelia môžu kedykoľvek prestať používať webovú stránku a požiadať o zrušenie ich registrácie, čo sa dá vykonať písomným vyhlásením. Pred žiadosťou o zrušenie musí používateľ vyúčtovať všetky zostávajúce povinnosti spoločnosti. Spoločnosť bude naďalej chrániť osobné údaje a dôveryhodnosť používateľov na základe Zásad Ochrany Osobných Údajov, a to aj v prípade zrušenia registrácie.

Ochrana detí

Reklamné správy budú jasne viditeľné (na základe veku) a jasne oddelené od hier a súťaží. Akákoľvek komunikácia určená pre deti bude vhodná pre ich vek a nebude využívať dôveru detí, alebo nedostatok skúseností a pocit lojality. Poskytovateľ nemôže prijímať príkazy od jednotlivcov, o ktorých sa predpokladá, že sú deti bez predchádzajúceho súhlasu rodičov, alebo ich opatrovníkov.

Bez jasného súhlasu rodičov, alebo opatrovníka poskytovateľ nemôže prijímať a uchovávať žiadne osobné údaje dieťaťa. Poskytovateľ tiež nebude poskytovať údaje o deťoch tretím stranám. Poskytovateľ nemôže ponúknuť voľný prístup k produktom a službám, ktoré môžu byť škodlivé pre deti.

Právo na informácie a vymazanie

Máte právo žiadať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré používame, rovnako ako právo požiadať o vymazanie takýchto údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vymazania, spracovania, alebo používania vašich osobných údajov, kontaktujte: info@gizzmo.sk, alebo nám pošlite žiadosť poštou.

Upozornenia o stave objednávky: Vyhradzujeme si právo upozorniť vás na vaše telefónne číslo, ktoré bolo zadané pri objednávke, aby sme vás informovali, kedy bola vaša objednávka odoslaná. Ak objednávku neprijímate, vyhradzujeme si právo na uskutočnenie hovoru na uvedené telefónne číslo, kde vám pripomenieme prijatie objednávky ...

Upozornenia: Po zaregistrovaní sa na upozornenia bude vaše meno, telefónne číslo a e-mailová adresa použité s propagačným účelom s vaším povolením - kým sa nezrušíte z odberu newsletteru. Budete sa zaregistrovať iba do tohto newsletteru, ak začiarknete políčko, ktoré vám umožní prihlásiť sa na odber po objednaní.

Vždy sa môžete odhlásiť z newsletteru zaslaním e-mailu na adresu info@gizzmo.sk alebo kliknutím na odkaz »Zrušiť odber tu«, ktorý nájdete v spodnej časti propagačných e-mailov.
Ak sa chcete odhlásiť z propagačných správ, odpovedzte na správu zadaním kľúčových slov "Zrušiť odber". Vaše číslo bude potom odstránené z našich databáze.

Každá osoba, ktorého údaje ukladáme, ukladá reklamný proces, má nasledujúce práva:
● Právo na vymazanie - ak jednotlivec nechce, aby spoločnosť viac spracovávala jeho údaje a uloženie týchto údajov nemá žiadne právne záväzné dôvody, jednotlivec môže požiadať o ich vymazanie.
● Právo vedieť, ako dlho sú uložené údaje
● Právo požiadať o úpravu, odstránenie alebo podanie odvolania
● Právo na prevod - jednotlivec môže vidieť osobné údaje, ktoré sa o ňom šíria - štruktúrovaným, široko používaným a čitateľným spôsobom.
● Právo na opravné prostriedky a sankcie - Jednotlivec má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ako aj právo podať odvolanie proti rozhodnutiu orgánu dohľadu. Tiež má právo na náhradu škody v prípade nereagovania uvedeného orgánu.
● Právo na to, aby nebol predmetom opatrení, ktoré sú založené výlučne na Práve na zrušení súhlasu - Jednotlivec môže stiahnuť súhlas na spracovanie osobných údajov

Postup vykonávania práv

Som si vedomý toho, že všetky vyššie uvedené požiadavky týkajúce sa výkonu práv v súvislosti s osobnými údajmi je možné riešiť písomne na adresu manažéra na nasledujúcej emailovej adrese info@gizzmo.sk.

Som si vedomý toho, že manažér môže požiadať o dodatočné informácie na zabezpečenie spoľahlivej identifikácie v rovnomernej miere pri uplatňovaní osobných údajov - môže odmietnuť podniknúť kroky iba vtedy, ak dokáže, že se nemôžem spoľahlivo identifikovať.

Som si vedomý toho, že v prípade uplatnenia práv týkajúcich sa vyššie uvedených osobných údajov musí manažér konať a musí odpovedať bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Spoločnosť uchováva osobné údaje jednotlivca až do zrušenia súhlasu na ukladanie a spracovanie uvedených osobných údajov. Užívateľ môže tiež zrušiť požiadavku na prijímanie e-mailov (čo môže byť vykonané písomne na poskytovateľa na nasledujúcej e-mailovej adrese info@gizzmo.sk), alebo požiadať spoločnosť o permanentné vymazanie svojich osobných údajov a odstránenie profilu používateľa na zoznamu poskytovateľov.

Ďalej

Spoločnosť za žiadnych okolností neodovzdá osobné údaje používateľa tretej strane alebo neumožní tretej strane prístup k takýmto informáciám a iným používateľským údajom bez predchádzajúceho súhlasu uvedeného používateľa, ak o to štátne orgány nepožiadajú, ak je takýto záväzok uvedený v alebo v dobrej viere s cieľom pomôcť súdnemu konaniu, alebo iným štátnym orgánom a chrániť legitímne záujmy spoločnosti.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré používateľ poskytuje pri registrácii do internetového obchodu alebo pri kúpe, vrátane obsahu objednávky, budú chránené v súlade s predpismi o Ochrane Osobných Údajov. Spoločnosť nebude používať takéto údaje na poškodenie užívateľa akýmkoľvek spôsobom. Tieto informácie nebudú použité na odosielanie propagačných e-mailov alebo iných propagačných materiálov, ktoré si užívateľ sám nevyžiadal - s predchádzajúcim súhlasom. Spoločnosť môže údaje použiť v anonymnej forme na vytvorenie štatistickej analýzy. Dôvernosť osobných a iných údajov používateľov nebude v žiadnej forme porušená.

Spoločnosť bude uchovávať osobné údaje v zbierke osobných údajov, pokiaľ je to potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené.
Spoločnosť poskytne potrebné informácie iba doručovateľovi, ktorý dodá zakúpené zásielky (informácie o príjemcovi a adrese na doručenie). Spoločnosť bude kontaktovať používateľa prostredníctvom e-mailu, ak je to potrebné pre online nákup a prostredníctvom kontaktného čísla, ale iba v prípade, že sa vyskytnú problémy s nákupom..

Ponuka artiklov

Výrobky na Gizzmo.sk sú často aktualizované. V prípade, že výrobky nie sú na sklade, je tak uvedené.

Spôsoby platby

Poskytovateľ poskytuje nasledujúce spôsoby platby:
- dobierkou- peniaze platíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi. Činí poštovné 2,90 €.
- na vyžiadanie prostredníctvom slovenského bankového prevodu na účet firmy Val Skupina d.o.o.
- s platobnou kartou Visa, Mastercard alebo prostredníctvom PayPal účtu.

Upozornenie: tieto podmienky a ceny poštovného platia len pre doručovanie na území Slovenskej republiky.

Kúpna zmluva je uložená v elektronickej podobe na serveri poskytovateľa, klient po potvrdení nákupu automaticky dostane faktúru na e-mailovú adresu.

Ceny

Ceny sú uvedené vrátane 22% DPH, ceny. Ceny sú platné v čase uzatvorenia zmluvy a majú vopred stanovenú platnosť. Ceny sú platné v prípade zaplatenia vyššie uvedenými spôsobmi platby, za vyššie uvedených podmienok. Kúpna zmluva medzi poskytovateľom a zákazníkom je uzavretá okamihom, keď poskytovateľ potvrdí objednávku (zákazník dostane e-mail o Potvrdení objednávky). Od tej chvíle, všetky ceny a ďalšie podmienky sú pevné a platia pre poskytovateľa a zákazníka. Všetky špeciálne ponuky sú platné do uvedeného dátumu alebo do vypredania zásob.

Propagačné kódy (Promo kódy)

Občas čitateľkám noviniek, alebo prostredníctvom iných komunikačných kanálov posielame propagačné kódy. Propagačný kód prináša rôzne výhody vo forme rôznych darov a zliav. Každý kód je vždy časovo obmedzený, je nutné ho využiť v stanovenom čase inak je neplatný. Je možné ho uplatniť tak, že pri nákupe sa na pokladni do zvlášť určeného poľa "promo kód" zadá a potvrdí kliknutím na "OK". Propagačné kódy nie je možné vzájomne spájať. Návštevník alebo kupujúci môže využiť každý nákup iba jeden propagačný kód. Pomo kód je možné použiť pri minimálnej hodnote nákupu, ktorá je 10€.

Odstúpenie od objednaného tovaru

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Zákazník je povinný do 30 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť tovar. Spotrebiteľ vracia tovar na adresu: Val Skupina d.o.o., Ljubljanska 8, 3000 Celje Po prevzatí tovaru predávajúci vráti hodnotu zakúpeného tovaru. Náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník. Neprijímame dobierky. Spotrebiteľ pri vrátení tovaru musí doložiť faktúra za tovar a osobné údaje a číslo bankového účtu, na ktorý chce obdržať vrátenú čiastku. Náhrada bude vykonaná do 30 dní od doručenia oznámenia o odstúpení. Náklady poštovného sa nevracajú. Zákazník je povinný do 14 dní oznámiť na e-mailovú adresu info@gizzmo.sk úmysel vrátiť zakúpený tovar a dôvod a my obratom zašleme presné inštrukcie na vrátenie. Zákazník má potom ešte 30 dní na vrátenie tovaru na uvedenú adresu. Ak tak zákazník neučiní, bohužiaľ stráca právo na vrátenie peňazí.

Právne upozornenie

Internetový obchod Gizzmo.sk a všetky údaje na ňom, obrázky produktov, grafické a obrazové prvky na týchto stránkach sú chránené autorským zákonom a nesmú byť reprodukované alebo použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Gizzmo.sk značka a logá sú vlastníctvom spoločnosti Val Skupina d.o.o.